Zasady pracy terapeutycznej

gabinet terapeutyczny

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami pracy terapeutycznej w Centrum Psychoterapii, Psychiatrii i Rozwoju Osobistego Po-lepsze jutro w Radomiu.

Pacjentka/Pacjent umawia się z terapeutą na konsultacje przez telefon lub drogą mailową.

Częstotliwość sesji psychoterapeutycznych ustalana jest przed podjęciem terapii i wynosi zazwyczaj raz lub dwa razy w tygodniu. Spotkania odbywają się o stałej porze w określonym dniu/ dniach tygodnia lub w szczególnych sytuacjach ustalane za każdym razem w dogodnym dla obu stron terminie.

Ustalone terminy sesji mogą być zmienione pod warunkiem, że zgłoszenie zmiany nastąpi nie później niż do godziny 12:00 poprzedniego dnia roboczego. W przypadku późniejszego zgłoszenia lub nieobecności na terapii, Pacjent zobowiązany jest do uiszczenia za nią pełnej opłaty.

Podczas trwania terapii, z reguły dozwolone są trzy bezpłatne nieobecności Pacjenta. Pozostałe nieobecności są pełnopłatne. Kwestia settingu omawiana jest indywidualnie z Pacjentem/Pacjentami.

Płatności

Płatności przyjmujemy w gotówce po sesji lub przelewem na konto firmowe przed sesją.
Nr konta w Nest Banku - 60 1870 1045 2078 1079 7859 0001

Jeżeli pacjent decyduje się na płatność przelewem, ma być ona uiszczona przed sesją.

Płatność należy uregulować dzień przed sesją, jeśli nie jest to płatność w gotówce (z wyjątkiem sesji rezerwowanej na ten sam dzień) oraz przesłać potwierdzenie mailem lub smsem (wystarczy zrzut ekranu Alt Prt Scr) dzień przed sesją.


Nieopłacenie sesji jest jednoznaczne z rezygnacją ze spotkania.