Terapie grupowe

Terapia grupowa

Terapia grupowa psychodynamiczna uczy lepszego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi. Pomaga lepiej zrozumieć swoje emocje, myśli oraz wynikające z nich zachowania. Dzięki obecności innych uczestników, terapia ta polega nie tylko na nauce i rozmowie, ale też na ćwiczeniu w praktyce sposobów komunikacji, nawiązywania i utrzymywania relacji. Pozwala na uzyskanie informacji zwrotnych i bieżącego analizowania swoich zachowań. Organizowane terapie grupowe dla dorosłych skupiają się na pomocy osobom będącym w kryzysie, z zaburzeniami lękowymi, odżywiania, nerwicą, depresją oraz borykającymi się z różnego rodzaju problemami. Spotkania odbywają się w gabinecie w centrum Radomia.