Nasz zespół

Emilia Elis-Kuźmińska

Emilia Elis-KuźmińskaJestem założycielką i Prezesem Centrum PPiRO „Po – lepsze jutro” w Radomiu. Ukończyłam 4-letnie całościowe szkolenie z psychoterapii w Studium Terapii Rodzin przy Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie. Prowadzę terapię w podejściu psychodynamicznym z elementami terapii systemowej i narracyjnej, które pozwalają na całościowe diagnozowanie problemu. Ukończyłam Roczny Kurs z Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej w Warszawie. Jestem w trakcie szkolenia w Akademii Seeking Greatness u Sylwii Kornas – jedyną w Polsce certyfikowaną konsultantką Boba Proctora.

Ukończyłam psychologię o kierunku: psychologia kliniczno-sądowa oraz jestem w trakcie procesu przygotowującego do uzyskania certyfikatu PTP.

Doświadczenie

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi, a także młodzieżą i ich rodzinami w instytucjach działających na rzecz dziecka i rodziny, takich jak:

 • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu – Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 • ponadto współpracowałam z MOPS, oraz prowadząc terapię indywidualną osób dorosłych, par, młodzieży m.in. w Instytucie Psychoterapii MindMed w Radomiu, w Poradni Leczenia Uzależnień od Alkoholu i Innych Substancji Psychoaktywnych w Garwolinie, w Prywatnym Centrum Pomocy Psychologicznej „Synthesis” w Garwolinie oraz w Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie.

Przeszłam własną długoterminową terapię w nurcie psychodynamicznym. Prowadzę swoich Pacjentów pod stałą superwizją u certyfikowanego superwizora.

Zapraszam do zapoznania się z ofertązasadami pracy terapeutycznej prowadzonego przeze mnie Gabinetu psychoterapii w Radomiu.

Joanna Figarska

Joanna FigarskaJestem współzałożycielką i Wiceprezesem Centrum Psychoterapii, Psychiatrii i Rozwoju Osobistego „Po-lepsze jutro” w Radomiu.

Z wykształcenia jestem psychologiem, neuropsychologiem i seksuologiem. Moje zainteresowania i doświadczenie koncentrują się na zrozumieniu, diagnozowaniu i leczeniu różnych aspektów ludzkiego umysłu oraz zachowań seksualnych. 

W mojej pracy, staram się pomagać ludziom w zrozumieniu emocji, myśli i różnego rodzaju zachowań , aby promować zdrowie psychiczne i fizyczne. Wykorzystuję różnorodne narzędzia, w tym testy, obserwacje i rozmowy, aby zebrać jak najwięcej informacji i dostosować proces terapeutyczny do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Zdobyte przeze mnie kwalifikacje i doświadczenie umożliwiają diagnozowanie i leczenie różnorodnych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęki, zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości, traumy.

Specjalizuję się również w neuropsychologii, co oznacza, że ​​badam związki między mózgiem a zachowaniami człowieka. Pracuję z pacjentami, którzy mają problemy z funkcjonowaniem po wylewie mózgu, urazach głowy, chorobach neurodegeneracyjnych, a także z innymi neurologicznymi lub neuropsychologicznymi zaburzeniami. Pomagam pacjentom zrozumieć, jak różne aspekty ich funkcjonowania kognitywnego, takie jak uwaga, pamięć, myślenie, wpływają na codzienne życie i jak można z nimi pracować.

Jako seksuolog zgłębiam i badam różne aspekty życia seksualnego. Pomagam parom naprawić lub ulepszyć swoje relacje, osobom indywidualnym zrozumieć i radzić sobie z problemami seksualnymi, a także prowadzę terapię dla osób LGBT+ w celu dostarczenia wsparcia i pomocy w rozwoju tożsamości płciowej i seksualnej. Zapewniam wsparcie klientom z rozmaitymi trudnościami, takimi jak zaburzenia płciowe, problemy z popędem seksualnym, trudności z intymnością. Moje podejście jest oparte na bezpiecznej przestrzeni dla otwartej i szczerej rozmowy podczas sesji terapeutycznych.

Jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym co daje mi możliwość rozwinięcia swoich umiejętności terapeutycznych i poszerzenia zakresu mojej praktyki. Staram się stale doskonalić swoje umiejętności i uczestniczyć w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach, aby być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie psychoterapii.

W mojej pracy najważniejsze jest dla mnie stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla klientów, w której mogą otwarcie wyrażać swoje emocje, myśli i obawy. Moim celem jest wspieranie klientów w ich procesie samorozwoju, znalezienia nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami i osiągania satysfakcji i szczęścia w życiu.

dr Monika Mazur-Mitrowska

dr Monika Mazur-MitrowskaDo pracy psychologicznej i terapeutycznej przygotowywałam się wiele lat. Ukończyłam psychologię o specjalności kliniczna i osobowości w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Podstawowym nurtem terapeutycznym, który wykorzystuję w praktyce jest Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR), umiejętności praktyczne doskonaliłam podczas realizacji I i II stopnia (poziom podstawowy i zaawansowany) tego podejścia w akredytowanym ośrodku – Integri TSR, a obecnie przygotowuję się do ścieżki certyfikacji.

Jestem w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego (Szkoły Psychoterapii) w nurcie poznawczo-behawioralnym w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.

Ukończyłam Studium terapii poznawczo-behawioralnej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu oraz studia podyplomowe w zakresie Psychotraumatologii, szereg szkoleń specjalistycznych dotyczących interwencji kryzysowej, pracy z ciałem, mindfulness i wiele innych.

W pracy z klientem skupiam się przede wszystkim na sposobach wyjścia z trudnej dla niego sytuacji oraz na wypracowaniu i wprowadzeniu oczekiwanej przez osobę zmiany. Wspólnie wyznaczamy kierunki preferowanej, ale jednocześnie możliwej przyszłości. Komfort oraz poczucie bezpieczeństwa moich klientów są dla mnie kluczowe. Dbam o to w trakcie każdej sesji, zarówno kiedy spotykamy się stacjonarnie, jak i w trakcie kontaktu online.
Dbając o wysoką jakość oferowanych usług na bieżąco poddaję swoją pracę superwizji.
Z wykształcenia jestem także filozofem, pedagogiem, coachem i doradcą zawodowym, co pozwala mi uzyskać szerszą perspektywę patrzenia na różne aspekty funkcjonowania człowieka.

*

Zajmuję się:

 • udzielaniem pomocy psychologicznej,
 • pracą z traumą, stresem i trudnościami adaptacyjnymi,
 • profilaktyką wypalenia zawodowego oraz niwelowaniem objawów tego syndromu
 • wsparciem w zakresie trudności natury psychologicznej, zawodowej,
 • pomaganiem osobom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach,
 • wprowadzaniem pozytywnych zmian w życiu klientów, szukając rozwiązań i dobrostanu.

w formie:

 • sesji indywidualnych stacjonarnych i online
 • warsztatów,
 • szkoleń
 • konsultacji w zakresie psychoedukacji w kontekście szeroko rozumianego zdrowia psychicznego

Agnieszka Kondysz

Agnieszka KondyszMoja pasja do pomagania innym rozpoczęła się po ukończeniu studiów psychologicznych o specjalności psychologia kliniczna. Od tego czasu nieustannie dążę do doskonalenia swoich umiejętności, co zaowocowało ukończeniem studiów podyplomowych z zakresu Profesjonalnego Coachingu oraz Psychotraumatologii i Przygotowania Pedagogicznego.

Aktualnie uczę się na 4-letniej szkole psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym, co stanowi ważny element mojego ciągłego rozwoju zawodowego. Posiadam również certyfikaty z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) i Racjonalnej Terapii Zachowań (RTZ), co świadczy o moim zrozumieniu różnorodnych podejść terapeutycznych.

Jako aktywny członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów TSR przygotowuję się do certyfikacji, co potwierdza moje zaangażowanie w profesjonalny rozwój w obszarze psychoterapii. Posiadam także uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy psychologicznej w kryzysie oraz certyfikat konsultanta kryzysowego, co jest istotne w mojej pracy z osobami znajdującymi się w trudnych sytuacjach życiowych.

W mojej praktyce kładę nacisk na budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Skupiam się na poprawie jakości życia osób doświadczających kryzysu psychologicznego, depresji, zaburzeń lękowych, żałoby i straty. Moje podejście, oparte na filozofii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, skupia się na konkretnych technikach radzenia sobie i poprawie jakości życia klientów.

Regularnie poddaję swoją pracę superwizjom, aby jeszcze bardziej doskonalić swoje umiejętności, zdobywać nowe perspektywy i stale podnosić jakość oferowanej pomocy psychologicznej. Moje doświadczenia w Stowarzyszeniu "Widzących Więcej", Przychodni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia oraz jako wolontariuszka telefonu wsparcia w projekcie "Rozmowy Bez Presji" dodatkowo wzbogaciły moje umiejętności terapeutyczne.

Kamil Zieliński

Kamil ZielińskiNazywam się Kamil Zieliński i jestem psychologiem dzieci i młodzieży. W mojej pracy staram się pomagać dzieciom w zrozumieniu ich emocji, myśli i różnego rodzaju zachowań. Wykorzystuję różnorodne metody poprzez zabawę, obserwacje i rozmowę, aby zebrać jak najwięcej informacji i dobrać odpowiedni sposób oddziaływania dla każdego podopiecznego.

Swoje doświadczenie zdobywałem podczas praktyk na oddziale neurorehabilitacji w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Jestem aktywnie pracującym psychologiem szkolnym w jednej ze szkół podstawowych w Radomiu. Posiadam również dyplom ukończenia studiów z zakresu pedagogiki o specjalności resocjalizacja i profilaktyka społeczna.

Od samego początku kładę nacisk na ciągły rozwój, dzięki czemu posiadam wiedzę z zakresu:

 • terapii dziecka z autyzmem,
 • zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży,
 • treningu umiejętności społecznych TUS.

W przyszłości planuje dalszy rozwój w zakresie psychologii dziecięcej oraz psychoterapii.

Mgr Gabriela Pyrka

Mgr Gabriela PyrkaJestem psychologiem, a swoją wiedzę zdobyłam na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie dodatkowo ukończyłam specjalność z neurobiopsychologii, która przydatna jest zarówno w pracy klinicznej, jak i w codziennej praktyce.

Obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym prowadzonym przez akredytowany ośrodek - Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Ze względu na skuteczność tej formy pracy, jest to podejście, na którym opieram swoje oddziaływania terapeutyczne.

Ukończyłam Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w nurcie psychodynamicznym, które merytorycznie wspiera moją pracę podczas terapii grupowych zarówno z młodszymi, jak i starszymi wiekowo grupami.

Specjalizuję się przede wszystkim w udzielaniu pomocy psychologicznej, a także w prowadzeniu psychoterapii dla osób będących w kryzysie, borykających się z depresją, zaburzeniami lękowymi oraz zaburzeniami osobowości.

Mając na uwadze dobro klientów moja praca jest regularnie superwizowana a moja wiedza stale aktualizowana według najnowszych standardów i rekomendacji.

Formy pracy:

 • Pomoc psychologiczna
 • Psychoterapia indywidualna (w formie stacjonarnej)
 • Psychoterapia grupowa
 • Psychoedukacja oraz warsztaty

 

Marta Chojnacka-Fiołna

Marta Chojnacka-FiołnaJestem doulą, otulającą, pedagogiem, coachem.

Ukończyłam trwającą dziewięć miesięcy Akademię Wsparcia Okołoporodowego organizowaną przez Stowarzyszenie Doula w Polsce. Czas, który tam spędziłam wśród innych pięknych i mądrych kobiet, wiedza i doświadczenie, które tam nabyłam są dla mnie bezcenne i ciągle umacniają mnie w mojej pracy.

Jestem otulającą – pracuję z chustami rebozo dając ukojenie masażem kobietom w ciąży, a także prowadzę w ceremonii zamknięcia połogu i narodzenia matki – cerrada. Kurs masażu ukończyłam z Margo Sikora Borecką, pierwszą w Polsce doulą i instruktorką rebozo.pl.

Odbyłam szkolenie instruktorskie Hipnobirthing International, mogę przygotować Ciebie i Twojego partnera do porodu w głębokim relaksie.

Ukończyłam w Hypnobirthing Poland szkolenie z zakresu traumy porodowej, zastosowania w teorii i praktyce terapeutycznej metody przewijania REWIND w uwalnianiu traumy.

Moim ogromnym darem jest moc czucia w prowadzeniu ceremonii okołoporodowych – prowadzę kręgi kobiet i ceremonie błogosławieństwa matki.

Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku - wsparcie psychologiczne i interwencja kryzysowa.

Wiele przeczytanych książek, obejrzanych filmów, obserwacja i, co najważniejsze, doświadczanie rzeczywistości dają mi możliwość świadomego i uważnego towarzyszenia w drodze do macierzyństwa.

Najpiękniejszą praktykę i doświadczenie, jakie mogłam zdobyć w trakcie życia to moje trzy ciąże, trzy porody i trzy połogi. Każda z tych chwil była inna, uczyła całego wachlarza emocji, uważności i obserwacji.

Teraz wiem jak bardzo, każda kobieta jest wielobarwna, niepowtarzalna i wyjątkowa.

Prywatnie jestem żoną i mamą trójki wyjątkowych dzieci.

 

Grzegorz Radziszewski - psychiatra

Lekarz w trakcie specjalizacji psychiatria

Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych takich jak: choroba afektywna dwubiegunowa, nerwice, depresja, schizofrenia, zaburzenia snu, zaburzenia lekowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia pamięci, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania, zaburzenia psychiczne u osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Stale współpracuje z psychologami, psychoterapeutami oraz lekarzami innych specjalizacji, indywidualizując podejście do każdego Pacjenta.