Psychoterapia poznawczo-behawioralna online

kobieta przy laptopiePsychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT - cognitive behavioral therapy) uważana jest za jedną z najbardziej efektywnych rodzajów terapii. Skupia się na analizie i modyfikacji negatywnych schematów myślenia oraz zachowań, które mogą prowadzić do problemów emocjonalnych i psychicznych. CBT opiera się na założeniu, że myśli, uczucia i zachowania są ze sobą ściśle powiązane, dlatego zmieniając sposób myślenia, można wpłynąć na poprawę samopoczucia i funkcjonowania w życiu codziennym. W trakcie terapii poznawczo-behawioralnej online pracujemy nad zmianą negatywnych schematów myślenia oraz wzorców zachowania, które mogą prowadzić do problemów emocjonalnych i psychicznych. Prowadzimy również terapię uzależnień oraz warsztaty rodzicielskie.

Jakie problemy pomaga rozwiązać psychoterapia poznawczo-behawioralna?

Psychoterapia poznawczo-behawioralna może być stosowana w leczeniu wielu zaburzeń psychicznych, takich jak:

  • depresja,
  • zaburzenia lękowe,
  • fobie,
  • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,
  • problemy związane z traumą.

Ponadto, CBT jest również skuteczna w pracy z osobami borykającymi się z trudnościami w relacjach, niskim poczuciem własnej wartości, czy problemami związanymi ze stresem.

Jak przebiega psychoterapia poznawczo behawioralna online?

Psychoterapia poznawczo behawioralna online to doskonałe rozwiązanie dla osób, które z różnych przyczyn mają utrudniony dostęp do gabinetu terapeutycznego. Proces terapii online przebiega podobnie jak w przypadku spotkań stacjonarnych. Po zapoznaniu się z Państwa sytuacją i problemami, terapeuta wspólnie z Państwem ustali cele terapii oraz plan działania. Następnie, w trakcie kolejnych sesji, będziecie pracować nad zmianą swojego myślenia i zachowań, korzystając z różnych technik i ćwiczeń poznawczo-behawioralnych. Psychoterapia poznawczo behawioralna online daje możliwość prowadzenia terapii w bezpiecznym środowisku własnego domu, a jednocześnie zapewnia profesjonalne wsparcie ze strony doświadczonych specjalistów.

W Centrum PPiRO dbamy o to, aby każda osoba potrzebująca pomocy mogła skorzystać z naszych usług. Zapraszamy!