Terapia w nurcie psychodynamicznym

terapia indywidualna

 

Zajmujemy się prowadzeniem terapii psychodynamicznej, która skupia się na uświadomieniu Pacjenta, jakie czynniki wpływają na jego myśli, zachowania i sposób tworzenia relacji. Podczas terapii indywidualnej osób dorosłych wykonujemy analizę relacji Pacjenta z bliskimi osobami, na podstawie której dowiadujemy się, w jaki sposób wchodzi on w relacje, a także jak w nich funkcjonuje. Rozmawiamy nie tylko o bieżących przeżyciach i problemach, ale też o zdarzeniach z przeszłości, w tym z dzieciństwa. Jest to podstawa dla lepszego zrozumienia sfery nieświadomości Pacjenta i przeprowadzenia skutecznej terapii.

Efektem terapii w nurcie psychodynamicznym jest nie tylko rozwiązanie bieżących problemów, czy ustąpienie utrudniających Pacjentowi życie objawów, ale również zrozumienie przez niego własnych myśli, emocji i reakcji. Wiedza ta ma pozytywny wpływ w zakresie tworzenia trwałych relacji interpersonalnych oraz polepsza jego ogólne funkcjonowanie. Terapia w nurcie psychodynamicznym może być traktowana jako krótkoterminowa forma poradzenia sobie z problemami, ale też jako długa, kompleksowa terapia obejmująca kilka dziedzin życia. Znajduje szerokie zastosowanie m.in. w przypadku zaburzeń lękowych, odżywiania czy depresji..

 

Konsultacje psychoterapeutyczne

Pracę terapeutyczną poprzedzają tzw. konsultacje. Są to trzy spotkania pozwalające rozpoznać i nazwać problem oraz poznać się wzajemnie na tyle, by móc podjąć decyzję, czy i w jakim rytmie rozpocząć psychoterapię.


złączone dłonie wsparcia

Terapia indywidualna dorosłych

zmartwiona nastolatka

Terapia indywidualna młodzieży

Terapia par

Terapia par i małżeństw

Terapia on-line dla dorosłych

Terapia on-line dla dorosłych

Terapia on-line dla młodzieży

Terapia on-line dla młodzieży

Terapia on-line par i małżeństw

Terapia on-line par i małżeństw

uściśnięte dłonie w górze

Terapie grupowe

uściśnięte dłonie w górze

Psychiatria

dziecko i psycholog

Psycholog dziecięcy

Terapia uzależnień

Terapia uzależnień