Jakie są nurty psychoterapeutyczne?

W Polsce istnieje wiele nurtów psychoterapeutycznych, które mają na celu pomoc osobom borykającym się z różnymi problemami psychicznymi, emocjonalnymi czy behawioralnymi. Psychoterapia to proces mający na celu wspieranie pacjenta w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi, poprawienie jakości życia oraz rozwijanie umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie ze stresem. W zależności od potrzeb pacjenta terapia może być prowadzona indywidualnie, w parach, grupach czy też w sytuacjach kryzysowych.

Psychoterapia psychodynamiczna – terapia indywidualna i grupowa

Psychoterapia psychodynamiczna opiera się na założeniach psychoanalizy, zakładając, że nasze problemy wynikają z nieświadomych konfliktów i mechanizmów obronnych. Psychoterapeuta pomaga pacjentowi odkryć, te ukryte motywy i uczucia, co prowadzi do zmiany zachowań i poprawy samopoczucia. Terapia psychodynamiczna może być prowadzona zarówno indywidualnie, w parach (małżeńskich, partnerskich, rodzic- dziecko), jak i grupowo. W terapii indywidualnej czy też w parze pacjent lub pacjenci spotykają się z terapeutą w regularnych odstępach czasu, dzięki czemu mogą skupić się na swoich osobistych czy też w parze problemach i uczuciach. Terapia grupowa natomiast pozwala na pracę z innymi osobami borykającymi się z podobnymi trudnościami, co może być szczególnie pomocne w przypadku problemów interpersonalnych czy lęków społecznych.